PRØV 14 DAGE GRATIS Aktiver tilbuddet
77 Anmeldelser
3.56
Sprog
Svensk
Kategori
Økonomi & Business

En liten bok om mål

Forfatter: Stefan Söderfjäll, Christopher Svensson E-bog

Många upplever att mål i arbetslivet är otydliga, inte känns meningsfulla eller följs upp, är för många, motsäger varandra – eller rentav saknas. Samtidigt visar forskning att målarbete är ett effektivt sätt att motivera och engagera medarbetare, främja trivsel, minska stress och påverka prestationer positivt.
Den här boken är en länk mellan forskning och arbetsliv som hjälper dig att:
• förstå vad mål och målsättningsarbete är
• särskilja olika typer av mål och veta när de lämpar sig
• förstå skillnaden mellan individuella och gemensamma mål
• undvika vanliga fallgropar
• arbeta med mål så att de främjar motivation och prestation.

© 2017 Natur & Kultur (E-bog) ISBN: 9789127822269

Opdag mere af