PRØV 14 DAGE GRATIS Aktiver tilbuddet
1 Anmeldelser
5
Sprog
Dansk
Kategori
Fakta

Social Tænkning

Forfatter: Michelle Winner E-bog

”Social tænkning” er en metode målrettet mennesker, der har vanskeligt ved at aflæse og forstå sociale koder og signaler. Metoden anvendes i stigende grad verden over af fagfolk og forældre til at opbygge sociale kompetencer hos børn og unge med diagnoser som autisme, Aspergers syndrom og ADHD.
Denne grundbog giver såvel fagfolk som forældre en række redskaber til at vurdere børn og unges forskellige indlæringsbehov i forhold til sociale evner, og den giver dem også en række strategier til at arbejde med social tænkning i skoler og på institutioner. Strategier, som i høj grad er med til at understøtte inklusionsprocessen.

Blandt de emner, der uddybes i bogen, er:
* Hvordan social tænkning kan bruges bredt til inklusion i almindelige skoleklasser såvel som i hjemmet, i lokalsamfundet og i arbejdsregi.
* Hvordan vi kan udforme mere hensigtsmæssige undervisningsprogrammer ved at undersøge og vurdere børn og unges færdigheder inden for social tænkning og social kommunikation.
* Kommunikationens fire trin beskrives som et sæt rammer, der kan hjælpe forældre, fagfolk, børn og unge med at undersøge de mange lag i den sociale kommunikation.

I bogen præsenteres en række undervisningsstrategier og -redskaber, der kan hjælpe børn og unge med at forstå sprogets samtaledynamiske aspekter.

Bedre end formelle, standardiserede tekst
Winners værktøj til indsamling af viden om en persons socialkognitive evner tegner et langt mere realistisk billede af personens styrker og svagheder i forhold til social tænkning end formelle, standardiserede tests.
Forfatteren konkluderer: „Når vi erkender, at sociale læringsvanskeligheder udspringer af en anderledes måde at tænke på og ikke af en anderledes måde at opføre sig på, er vi godt på vej mod et fælles perspektiv, der i sidste ende vil komme os alle til gode.”
Forfatteren leder Center for Social Tænkning i San Jose, Californien. Hun underviser i og holder foredrag over hele verden om social tænkning.
Læs mere på www.socialthinking.com eller www.michellewinneridanmark.dk

© 2019 Forlaget Pressto (E-bog) ISBN: 9788793716346 Oversætter: Signe Lyng