Agnes Hillstrøm

I danska stjärnförfattaren Lars Kjædegaards serie får vi följa Agnes Hillstrøm, en äldre och mycket rutinerad utredare vid Jyllandspolisen i Danmark. Med sin känsla för detaljer och utredningstekniska noggrannhet så blir hon och assistenten Otto Vang ofta efterfrågade som stöd i extra svåra fall.

Sorter
Sprog
Type