Kvinnorna Ferridays krig

Martha Hall Kellys berättelser om de stora världskrigen är skriven ur kvinnornas perspektiv och har kvinnors erfarenheter i fokus. Caroline och Eliza Ferriday har båda funnits i verkligheten och deras heroiska insatser har påverkat historien på sätt som vi aldrig kommer att glömma igen.

Sorter
Sprog
Type