Den romantiska texten : en essä i nio avsnitt

av Horace Engdahl
E-bok
289 tryckta sidor

Förlagets beskrivning

Vad är en romantisk text? Hur är den uppbyggd? Vad vill den göra? Sådana frågor söker Horace Engdahl besvara med sina nyläsningar av åtta svenska författarskap från 1700-talets slut och 1800-talets början: Oxenstierna, Kellgren, Thorild, Lidner, Atterbom, Stagnelius, Almqvist och Tegnér. Horace Engdahl är essäist, litteraturforskare, ledamot av Svenska Akademien och en av Sveriges skarpsinnigaste kritiker. Hans bok om romantiken rymmer estetiska resonemang som i hög grad griper in i dagens litterära diskussion. ''Engdahls bedövande rika bok borde kunna inspirera långt fler än litteraturvetarna till att läsa romantikerna med nya ögon.'' Nils Aage Larsson, Göteborgs-Tidningen ”Den romantiska texten är en bok som kommer att vara riktningsgivande för svensk kritik de närmaste trettio åren, som på sin tid Martin Lamms verk om Upplysningstidens romantik. Engdahl har så mycket väsentligt och nytt att säga om de åtta poeterna att läsaren bara överväldigas och får lust att kasta sig ut i en omläsning av dem, för att sedan repetera Engdahls bok.” Poul Borum, KvällsPosten ”Hemligheten med Horace Engdahls metod – eller är det kanske egentligen med hans på en gång äventyrliga och osvikliga instinkt för poesi? – ligger i att han kan öppna dikterna inifrån, från ett avgörande språkligt och konstnärligt centrum.” Karl Vennberg, Aftonbladet

Användaromdöme

Antal betyg: 0
Boken har ännu inga kundrecensioner

Ytterligare information

Boktyp
E-bok
Förlag
Albert Bonniers Förlag
ISBN
9789100132750

Genrer
Litterära essäer
Litteraturvetenskap: ca 1800 - ca 1900
ca 1700 - ca 1800
ca 1800 - ca 1900
Sverige