Erasmus - Hollands grootste humanist

van Herman Pleij
Luisterboek
4u28m

Beschrijving uitgeverij

Desiderius Erasmus (1466-1536) is vooral bekend door zijn Lof der Zotheid . Hij schreef het geestige boek op een van zijn vele reizen door Europa. Bij Europese machthebbers pleitte hij onder meer voor vrede, gematigdheid en verdraagzaamheid. Als anti-dogmatische christen uitte hij fundamentele kritiek op de moederkerk en verbeterde hij de gangbare Bijbelvertaling. Verder bemoeide hij zich onafgebroken met het onderwijs en de opvoeding van kinderen. Prof. Dr. Herman Pleij, emeritus-hoogleraar in de Historische Nederlandse Letterkunde, vertelt in dit college op zijn bekende enthousiaste manier, vol passie en humor, over het leven en werk van deze Nederlandse Renaissancedenker. Erasmus wordt vanaf zijn vroege jeugd in Holland tot aan zijn sterfbed in Bazel tot leven geroepen: een briljante, gevatte, erudiete maar ook aardige man - een filosoof die zijn tijd beslissend vooruitduwde. 'Werkelijk, ik zou u een ander karakter toewensen, als ik niet wist dat u al zo buitengewoon ingenomen bent met dat wat u hebt.' Desiderius Erasmus Inhoud 1. Introductie 2. Het oorspronkelijke van Erasmus' gedachtengoed 3. Het wapen van de drukpers 4. Humor als instrument 5. Alles is betrekkelijk 6. De Bijbel is mensenwerk 7. Kritiek maakt scherp 8. De Colloquia 9. Gedogen en marchanderen 10. Pleidooien voor de vrede 11. Erasmiaans 12. Erasmus - een biografie 13. Opgroeien in Rotterdam 14. Eindeloos op reis 15. Op jacht naar de bronnen 16. Seks, erotiek en huwelijk 17. Erasmus - briljant, gevat, erudiet en aardig 18. Raadsheer van Karel V 19. De Lof der Zotheid 20. Kritiek langs een omweg 21. Grof taalgebruik van de humanisten 22. Strontfolklore 23. Erasmus als vader van de filologie 24. De essentie van tekstinterpretatie 25. Wat de mens onderscheidt 26. Oorlog is onmenselijk 27. Een nieuwe kijk op mensen 28. De mens moet gevormd worden 29. Erasmus als onderwijzer 30. De invloed van de moderne devoten 31. Erasmus en de Kerk 32. Erasmus en Maarten Luther 33. Erasmus moet positie kiezen 34. De tegenstrijdigheden van Erasmus 35. Antisemitisme 36. Erasmus en de Lage Landen 37. Erasmus als botte Hollander 38. Erasmus en de rederijkers 39. Vredesapostel, filosoof of filoloog 40. Een sterfbed zonder priester

Recensies gebruikers

Aantal beoordelingen: 0
Het boek heeft nog geen recensies

Meer informatie

Soort boek
Luisterboek
Uitgeverij
ISVW Uitgevers
ISBN
9789491224287