Fan Duveldrek nei Hoarnestreek

van Jetske Bilker, Neeltje Bonnema, Mindert Wijnstra
Luisterboek
4u12m

Beschrijving uitgeverij

Yn 2007 is de Stifting Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel begûn mei it sykjen nei folksferhalen út alle doarpen fan Frjentsjerteradiel en dy hawwe se fûn! En sa is Fan Duveldrek nei Hoarnestreek ûntstien. In boek mei 30 ferhalen, foto’s, in hiel protte anekdoates, in rûte troch alle 16 doarpen, plattegrûnen fan de gemeente en de doarpen, in rûte yn elk doarp en histoaryske feiten fan de doarpen. Foar mear ynformaasje sjoch ek: www.fryskspektakel.nl . Inhoud Achlum 1 De brulloft dy't net trochgie 2 De bran 3 Duveldrek Hitsum 4 Spoeken Hitsumer binnenpaad Tsjom 5 Tuorkemjitters en lyntsjesnijers Sweins 6 De geast op it tsjerkhof 7 Spoekerij by de Skalsumer mole Peins 8 Hoantsjetille 9 Dwinger en spoekhus 10 Hoe't Peins en Sweins oan har namme komme Skalsum 11 Prealgref fan Sicco fan Gosliga Doanjum 12 De oarloch fan 1940-45 yn Rie Boer 13 De stiennen ulebuoreden 14 Jankfoddefeesten Rie 15 Ronde van Ried 16 Appelhof Dokter 17 It spoek fan Furdgum Furdgum 18 Christina en Anne fan it Vossebosk Tsjummearum 19 Harkemastate 20 De kampioen 21 Fiskersfrou wurdt boerinne 22 Heit fan trettjin bern 23 Fan in ferneamd kleaster nei in lan fol pun Easterbierrum 24 Der blinkt wat oars as St Joris op e toer 25 De sjek wie foar Harm de Vries 25a De hege wier 26 Westerbierrum 27 De trije frijgesellen by de seedyk 28 It wite wiif 29 Liauckemastate Pitersbierrum Seisbierrum 30 De boerinne fan Veldzicht Hjerbeam

Recensies gebruikers

Aantal beoordelingen: 0
Het boek heeft nog geen recensies

Meer informatie

Soort boek
Luisterboek
Uitgeverij
Audiofrysk
ISBN
9789461496348