Mentha Minnema en it kattemystearje

van Anny Jong
Luisterboek
3u16m

Beschrijving uitgeverij

Mentha Minnema belânet diskear as hûneleafhawwer mei in protte ferstân fan katten, yn in kattemystearje. Jurjen en Jeltsje Risselade misse harren kat Tsjip en wat dêr dan allegearre oan aventoeren achter wei komt... Ek diskear wer helpt Pyt Pander mei, mar de polysje hie it allinne noait oprêden. Dit ferhaal wurdt foarlêzen troch de skriuwster Anny de Jong. It boek is oarspronklik ferskynd yn 1998 as achtste diel yn de Mentha Minnema-rige. Inhoud De nijkeap In frjemdsoartige kat A real actor It stuntteam yn de problemen It rampeplan ut de kast In fodsje fan neat Speurders yn soarten Eigen skuld, dikke bult Papieren bûsdoekjes Gjin jild, gjin saken In bytsje yn 'e war In wunder

Recensies gebruikers

Aantal beoordelingen: 0
Het boek heeft nog geen recensies

Meer informatie

Soort boek
Luisterboek
Uitgeverij
Audiofrysk
ISBN
9789461496072