Mentha Minnema en it wettermystearje

van Riemkje Hoogland-Pitstra
Luisterboek
3u3m

Beschrijving uitgeverij

As Mentha in pear dagen mei Geart en Geeske te farren is op de boat fan Pyt Pander, komt se in saak op it spoar, dy't geheim bliuwe moatten hie. Dus falle der klappen en foar't se it goed en wol yn de gaten hat, sitte se oan kop en earen ta yn de misdiebestriding. Dit saakje rûkt net fris, it rûkt nei fisk! Pas nei in protte aventoeren wit Mentha it safier te krijen dat de polysje de boeven (of binne it boevinnen?) ynrekkenje kin. It boek is oarspronklik ferskynd yn 1997. Inhoud Mentha kin net sliepe Der falle klappen In stien troch it rut In fest patroan Byt It bestelbuske Besite foar Piter In snoek Mentha krijt in baantsje Skieppekeutels en muzen Telefoan foar de kok Aksje Untkommen In gouden fangst

Recensies gebruikers

Aantal beoordelingen: 0
Het boek heeft nog geen recensies

Meer informatie

Soort boek
Luisterboek
Uitgeverij
Audiofrysk
ISBN
9789461496065