Mentha Minnema en it hûnemystearje

van Anny Jong
Luisterboek
2u35m

Beschrijving uitgeverij

Mentha Minnema komt in frjemde bistedokter op it spoar, dy't rare dingen mei hûnen útfynt. Stabij Mette fan Jeltsje en Jurjen Risselade is ûntfierd en der binne mear stabijs dy't slachtoffer wurden binne. Nei in protte aventoeren kriget Jurjen in sulveren balkje by de polysje, en dat hie er wol fertsjinne! It ferhaal wurdt foarlêzen troch Anny de Jong, dy't it ek skreaun hat. It boek is oarspronklik ferskynd yn 1990 yn de Mentha Minnema-rige. Inhoud It kin alle kanten ut Sneupers en paadwizers In frjemde fisker Even Apeldoorn bellen Meagere lappen en noch wat Moai frij en restich Stom stom stom In kabel en in toutsje In nuver gefoel yn 'e mage In pear fisknetten De dju kunt ge niet uitkijken In 'wittenskiplik' undersyk In ekstra polysjeberjocht Polysjebegelieding Ratteljende telefoans Fytsers jilde fansels net Dy grutte... Op folle toeren In sulveren balkje

Recensies gebruikers

Aantal beoordelingen: 0
Het boek heeft nog geen recensies

Meer informatie

Soort boek
Luisterboek
Uitgeverij
Audiofrysk
ISBN
9789461496003