Muoike klaptut

van Ep Hijum
Luisterboek
2u25m

Beschrijving uitgeverij

Groep 7 hat syn nocht fan dy saaie ûnderwerpen as Het donkere bos foar in opstel. Hoe betinkt juf it. De bern wolle it oars ha. Ferhalen oer harsels en skreaun troch harsels. Spannende ferhalen, grappige ferhalen... échte ferhalen! En mei dy ferhalen wolle se ek noch wat bysûnders dwaan. Wat dat is? Dan silst nei it boek hearre moatte... Inhoud 1. Tsja, wat dan 2. It swit op e foarholle 3. Dit moat oars 4. In drokte fan komsa 5. Nuver, hear 6. Geartsma de utjouwer 7. Fereale a 8. Fereale b 9. It ferhaal fan in skriuwer 10. Gong sette a 11. Gong sette b 12. Op it matsje a 13. Op it matsje b 14. Tariedingen foar it feest a 15. Tariedingen foar it feest b 16. Hier mei poddestuollen a 17. Hier mei poddestuollen b 18. It liket der op 19. Foarlesjun a 20. Foarlesjun b 21. Sawat eintsjebeslut a 22. Sawat eintsjebeslut b

Recensies gebruikers

Aantal beoordelingen: 0
Het boek heeft nog geen recensies

Meer informatie

Soort boek
Luisterboek
Uitgeverij
Audiofrysk
ISBN
9789460381003