See, see, do wide see

van Meindert Schroor, Nanne Kalma, Tryntsje Steege, Bert Looper
Luisterboek
1u43m

Beschrijving uitgeverij

Sympoasium mei in ynlieding en trije lêzings oer de see yn de Fryske literatuer. Ynhâld Meindert Schroor: De see en wy . Mei de rêch nei de see Nanne Kalma: De see yn folkslieten Tryntsje van der Steege: Byldfoarming & Byldspraak . De see as dekor en as metafoar yn it Fryske proaza. Bert Looper: Dêr’t de dyk it lân omklammet . De see yn de Fryske poëzij. De lêzings binne yn it Hannemahuis yn Harns opnommen. De lêzingerige wie in inisjatyf fan Audiofrysk, dit tredde jier fuortset troch in wurkgroep fan Tresoar, de BSF, tydskrift Ensafh, Bersa tekst en taalburo Popkema.

Recensies gebruikers

Aantal beoordelingen: 0
Het boek heeft nog geen recensies

Meer informatie

Soort boek
Luisterboek
Uitgeverij
Audiofrysk
ISBN
9789460380815