MOFIBOS PRIVATLIVSPOLITIK

1. GENERELT

1.1.
Mofibo er en internetbaseret digital abonnementstjeneste, der giver dig (”du/dig” eller ”Brugeren”) adgang til Mofibos hjemmeside, lydbøger og e-bøger og andet litterært indhold på din mobiltelefon eller på din tablet eller anden enhed (”Tjenesten”) i henhold til Brugervilkårene, denne Privatlivspolitik og eventuelle tillægsvilkår, der kan være gældende for din brug af specifikke abonnementsordninger fra Mofibo (”Vilkårene”). Tjenesten stilles til rådighed af Storytel A/S, med selskabsregistreringsnummer 35207600, (herefter ”Mofibo” eller “vi”).
1.2.
Nærværende privatlivspolitik forklarer Mofibos praksis vedrørende indsamling, opbevaring, brug og videregivelse af bestemte oplysninger, herunder dine personoplysninger, når vi stiller Tjenesten til din rådighed. Denne Privatlivspolitik vedrører også personer, som besøger vores hjemmeside eller downloader og bruger vores applikation. Formålet med privatlivspolitikken er at informere dig om vores behandling af dine personoplysninger og sikre dig, at dine personoplysninger behandles med respekt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, når du benytter Tjenesten.
1.3.
Du kan altid føle dig tryg, når du deler dine personoplysninger med Mofibo. Mofibo har truffet alle tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet mod uautoriseret adgang eller videregivelse, brug, ændring, ødelæggelse og tab. Hvis du ikke føler dig tryg ved indholdet i denne Privatlivspolitik, skal du undlade at bruge Tjenesten.

2. DATAANSVARLIG FOR PERSONOPLYSNINGER

2.1.
Mofibo og Storytel Sweden AB er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, der håndteres af Mofibo. Du er velkommen til at kontakte en af os, hvis du vil have oplysninger om f.eks. integritet og beskyttelse af personoplysninger. Du kan kontakte os via [email protected] og [email protected].

3. HVORNÅR INDSAMLER MOFIBO PERSONOPLYSNINGER OG HVOR FRA?

3.1.
Mofibo indsamler personoplysninger om dig, når:
 • Du opretter en konto hos Mofibo og/eller benytter Tjenesten
 • Du bestiller en tillægsydelse eller et tillægsprodukt fra Mofibo
 • Du installerer og/eller bruger en applikation, der er inkluderet i Tjenesten med eller uden en underliggende abonnementsordning
 • Du besøger hjemmesiden
 • Du tilmelder dig som abonnent på Mofibos nyhedsbrev
 • Du sender en fejlmelding eller en melding om krænkende eller andet upassende materiale eller kontakter Mofibos kundeservice i anden anledning
 • Du linker Tjenesten til din Facebook-konto eller en tilsvarende tredjepartstjeneste, f.eks. for at muliggøre login til Tjenesten, hvilket medfører, at vi modtager oplysninger fra sådan tredjepartstjeneste
 • Du svarer på en undersøgelse, herunder bl.a. kundetilfredshedsundersøgelser eller markedsanalyser, eller du besvarer henvendelser fra Mofibo, eller
 • Der i øvrigt er brug for at styre kundeforholdet mellem dig og Mofibo.
3.2.
Mofibo indsamler endvidere oplysninger gennem vores egne eller tredjeparters cookies og lignende sporingsteknologier (herunder men ikke begrænset til beacons, tags og pixels) som kan spore dine aktiviteter og valg, dvs. når du downloader vores applikation, bruger Tjenesten eller besøger vores hjemmeside. Dette er f.eks. med henblik på at muliggøre login, huske dine foretrukne indstillinger, sende dig tilpasset markedsføring og måle om markedsføringen virker. Flere oplysninger om Mofibos brug af cookies fås ved at læse Mofibos cookie-politik, som kan findes på Mofibos hjemmeside.

4. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER MOFIBO?

4.1.
Mofibo indsamler personoplysninger om dig, når du opretter en konto hos Mofibo eller kontakter Mofibos kundeservice. De brugerstamoplysninger, Mofibo indsamler, er f.eks. dit navn og/eller brugernavn, din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer og dine betalingsoplysninger, såsom kreditkorttype og udløbsdato på pågældende kort. Mofibo kan også indsamle oplysninger om fødselsdato, køn og yderligere kontaktoplysninger som f.eks. din bopælsadresse. Mofibo kan desuden indsamle personoplysninger, du giver om din familie (herunder dine familiemedlemmers navne, e-mailadresser, fødselsdatoer og interesseområder). Hvis du vælger at videregive sådanne personoplysninger, er du ansvarlig for at sikre, at du er berettiget til at afgive oplysningerne med personernes samtykke og du bør også oplyse personerne om, at deres personoplysninger bliver behandlet.
4.2.
Når du benytter Tjenesten eller Mofibos tillægsydelser og -produkter, og når du besøger Mofibos hjemmeside og applikation, er Mofibo ligeledes berettiget til at indsamle oplysninger om brugeradfærd (såsom valg af titler og søgninger), visninger (såsom det viste indhold) og tekniske data (såsom unik platforms-ID, telefon- og platformversioner, enhedens IP-adresse, Mofibo applikationsversion, sprogindstillinger, URL-oplysninger, password (krypteret), cookie-oplysninger og browser-type). Hvis du ved din tilmelding som kunde hos Mofibo registrerede dig som fakturakunde, kan Mofibo også være nødt til at indsamle og bearbejde nogle af de oplysninger, du giver til Mofibos udbyder af betalingstjenester, for at muliggøre faktureringen.
4.3.
Hvis du vælger at linke Tjenesten til Facebook eller en tilsvarende tredjepartstjeneste, som styrer personoplysninger, er Mofibo berettiget til at indsamle og bearbejde de personoplysninger, du giver Facebook eller en anden tilsvarende tredjepart tilladelse til at dele med Mofibo. Mofibo opfordrer dig til at undersøge sådanne tredjeparters fremgangsmåde til behandling af personoplysninger.
4.4.
Desuden kan Mofibo indsamle og bearbejde de oplysninger, du lægger ud i offentlige fora på Mofibos hjemmeside eller giver til Mofibo, når du bruger Mofibos hjemmeside, Mofibos sider på tredjepartsplatforme som f.eks. applikationssites, sociale netværkssider, eller når du linker din profil på en tredjeparts websted eller platform til din personlige konto.
4.5.
Mofibo kan også indsamle og behandle bestemte oplysninger vedrørende din berettigelse til at bruge Tjenesten og din valgte betalingsmåde. Da Mofibo samarbejder med tredjepartsudbydere af betalingstjenester, som opererer uafhængigt af andre i systemer, der er helt adskilt fra Mofibo, vil Mofibo imidlertid ikke opbevare eller indsamle fuldstændige betalingsoplysninger, f.eks. kreditkortnumre. Mofibo opfordrer dig til at undersøge sådanne tredjepartsudbyderes fremgangsmåde til behandling af personoplysninger.

5. HVOR LÆNGE GEMMES OPLYSNINGERNE?

5.1.
Mofibo gemmer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til formålet med behandlingen.
5.2.
Det betyder, at personoplysninger, der indsamles og behandles til markedsføringsformål, opbevares, så længe du er Abonnent, og slettes tolv (12) måneder, efter at dit abonnement er ophørt, medmindre du har givet Mofibo dit frivillige samtykke til at fortsætte behandlingen af sådanne oplysninger.
5.3.
For at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser, overvåge og dokumentere brugen af Gavekort og Gratis Prøveperioder og andre tillægstjenester, opbevarer vi de personoplysninger, du har givet ved tilmeldingen (dit navn og/eller brugernavn, e-mailadresse og/eller telefonnummer og betalingsoplysninger), så længe du er Abonnent, bruger af et Gavekort eller bruger af en Gratis Prøveperiode i en periode på fireogtyve (24) måneder regnet fra det tidspunkt, hvor dit abonnement, din brug af et Gavekort eller en Gratis Prøveperiode er ophørt, alt efter hvilket tidspunkt kommer sidst.
5.4.
Vi vil beholde oplysninger om dit personlige Mofibo lydbog/e-bogsbibliotek, så længe du er Abonnent og i en periode på fireogtyve (24) måneder derefter for at gøre oplevelsen lettere for dig, hvis du skulle ønske at vende tilbage som Abonnent i pågældende periode.
5.5.
Når du kontakter Mofibo med henblik på support eller af andre årsager, gemmer vi dine personoplysninger i fireogtyve (24) måneder efter vi har hjulpet dig med din seneste supporthenvendelse (f.eks. problemer og anmodninger).
5.6.
Dine personoplysninger bliver behandlet til analyseformål, mens du er Abonnent og i fireogtyve (24) måneder derefter.
5.7.
Mofibo er berettiget til at opbevare personoplysninger i længere tid, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvis der er behov for at fastslå, håndhæve eller forsvare rettigheder i en retssag.

6. HVOR OPBEVARES PERSONOPLYSNINGERNE?

6.1.
Dine personoplysninger bliver opbevaret på servere placeret i det land, hvor kontraktparten (som defineret i Vilkårene) er etableret. Personoplysninger bliver også opbevaret i Sverige, hvor Storytel Sweden AB er beliggende. I forbindelse med internationale overførsler anvender Mofibo de i pkt. 10.5 beskrevne sikkerhedsforanstaltninger.

7. HVORFOR BEHANDLES PERSONOPLYSNINGER?

7.1.
Der er flere grunde til, at Mofibo behandler dine personoplysninger. Mofibo behandler først og fremmest dine personoplysninger for at kunne administrere kundeforholdet med dig og for at opfylde sine juridiske forpligtelser. Dine personoplysninger kan også blive behandlet i forbindelse med markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser, statistik, virksomhedsovervågning samt forretnings- og metodeudvikling for Mofibo, samt for at udvikle og tilpasse Tjenesten og dens funktioner.
7.2.
Desuden behandler Mofibo dine personoplysninger for at kunne levere bedre og mere personlige tilbud og tjenesteydelser. Mofibo behandler også dine personoplysninger for at reducere risikoen for at sende dig irrelevant reklame og andre typer irrelevant markedsføring. Personoplysninger kan f.eks. behandles, forbindes, segmenteres og analyseres med henblik på, ved hjælp af målrettet markedsføring via e-mail, push-beskeder og reklame på tredjepartskanaler, at fremsende oplysninger, tilbud eller anbefalinger vedrørende Mofibos eller dennes partneres produkter og tjenesteydelser, som er tilpasset dine præferencer og behov eller din adfærd og livsstil. Oplysningerne kan også bruges som basis for målrettet markedsføring overfor målgrupper, der ligner Mofibos eksisterende brugere. Denne kan f.eks. omfatte behandling af persondata med det formål at opbygge kundegrupper på tredjeparters platforme, såsom Facebook og Google. Mofibo er endvidere berettiget til at analysere og kombinere de oplysninger om dig, som Mofibo har adgang til via Tjenesten fra dine online-besøg eller andre dataregistre (f.eks. Facebook og lignende udbydere af sociale medier) til formål, der er anført i dette afsnit.
7.3.
Ud over ovennævnte tilfælde behandler Mofibo dine personoplysninger med henblik på at forebygge, opspore og efterforske eventuelle forbudte eller ulovlige aktiviteter, herunder svindel, og håndhæve vores Vilkår (f.eks. afgøre, om du er berettiget til en Gratis Prøveperiode eller kan deltage i andre tilbuds- eller markedsføringskampagner).

8. HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE OPLYSNINGER?

8.1.
De fleste af de personoplysninger, som Mofibo behandler, bliver behandlet, fordi dette er forudsætning for, at Mofibo kan opfylde Vilkårene, dvs. for at Mofibo er i stand til at levere og administrere Tjenesten og dens funktioner (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b). Dette er bl.a. tilfældet, når Mofibo behandler dine kontaktoplysninger, f.eks. din e-mailadresse eller dit telefonnummer, og oplysninger fra udbyderen af betalingstjenester.
8.2.
Nogle af de personoplysninger, som Mofibo behandler, behandles på baggrund af en interesseafvejning, hvilket betyder, at Mofibos berettigede interesse i at behandle oplysningerne vejer tungere end den virkning og risiko, behandlingen måtte have for din integritet (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f). Dette er bl.a. tilfældet, når Mofibo behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne yde support (f.eks. generelle anmodninger om support) eller til visse markedsføringsformål med undtagelse af direct marketing og når vi opbevarer oplysninger om dit Mofibo lydbog/e-bogsbibliotek (herunder også litterært indhold) efter dit abonnement er ophørt.
8.3.
Derudover bliver nogle oplysninger behandlet på grundlag af dit samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a). Dette er tilfældet ved behandling af oplysninger, som Mofibo får adgang til via din Facebook-konto, og ved direkte markedsføring af Mofibos eller Mofibos samarbejdspartneres varer og tjenesteydelser. Hvis du afgiver personoplysninger for andre personer, såsom familiemedlemmer, er du ansvarlig for at sikre, at de samtykker til behandlingen af deres personoplysninger.
8.4.
I det omfang behandlingen skal ske på grundlag af afgivet samtykke, er det frivilligt, om du ønsker at give et sådant samtykke, og du kan til enhver tid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke.

9. DATASIKKERHED OG DATAINTEGRITET

9.1.
Det er afgørende for os, at vi behandler dine personoplysninger med en høj grad af sikkerhed, integritet og fortrolighed. Vi har etableret tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret videregivelse, brug og ændring, ødelæggelse og tab. Vi gennemgår løbende vores sikkerhedsprocedurer for at vurdere behovet for at indføre yderligere foranstaltninger eller foretage tekniske opgraderinger af eksisterende procedurer. Vær opmærksom på, at det på trods af vores bestræbelser er meget få sikkerhedsforanstaltninger, som er uigennemtrængelige, hvorfor vi beder dig om at kontakte os omgående, hvis du skulle bemærke mistænkelig aktivitet i Tjenesten.

10. HVEM VIDEREGIVER MOFIBO DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

10.1.
Mofibo har ret til at videregive dine personoplysninger til tilknyttede virksomheder, dvs. selskaber i Mofibo-koncernen, forretningspartnere, leverandører og andre tredjeparter med henblik på at opfylde aftalen med dig eller opfylde aftaler med Mofibos leverandører og samarbejdspartnere eller på anden måde i henhold til de i denne Privatlivspolitik anførte formål. Dette kan være tilfældet, når vi giver oplysninger til f.eks. din bank for at bevise compliance og afklare misforståelser, osv.
10.2.
Mofibo kan også videregive dine personoplysninger til tredjemand med henblik på at kunne sende dig tilpasset reklame og markedsføringsmateriale og undgå at sende dig irrelevant reklame eller andre typer af irrelevant markedsføring, for at måle vores digitale markedsførings succes og gennemtrængningskraft og til andre markedsføringsformål. Det er tilfældet når Mofibo anvender remarketing-funktioner og rapportering i Google Analytics om visninger, interesser og demografi, uploader målgrupper til f.eks. Facebook og Google og når vi oplyser vores samarbejdspartnere, såsom Facebook og Google, at et bestemt markedsføringsinitiativ genererede en ny specifik kunde eller et antal nye kunder.
10.3.
Mofibo må også videregive personoplysninger til virksomheder, der behandler personoplysninger på vores vegne, f.eks. vores IT-leverandører, leverandører af kundeydelser og tilknyttede virksomheder. Hvis personoplysninger videregives til virksomheder, der behandler oplysninger på vegne af Mofibo, skal Mofibo indgå databehandleraftaler med disse parter for at opretholde et højt sikkerhedsniveau for dine personoplysninger.
10.4.
Personoplysninger kan også om nødvendigt videregives for at leve op til lovkrav eller myndighedskrav, for at varetage Mofibos retlige interesser eller for at opdage, forebygge eller være opmærksom på svindel og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.
10.5.
Som en international virksomhed kan vi opbevare dine personoplysninger i EU eller EØS eller i andre områder. Når dine personoplysninger overføres mellem forskellige lande, gennemføres overførelsen til de tidligere beskrevne kategorier af modtagere og med de formål, der er anført i denne Privatlivspolitik. Hvis dine personoplysninger overføres til eller opbevares i et land uden for EU/EØS, vil der blive truffet særlige sikkerhedsforanstaltninger, idet vi bl.a. vil sørge for, at en sådan overførsel sker i overensstemmelse med nærværende privatlivspolitik og gældende databeskyttelseslovgivning, for eksempel ved brug af dataoverførselsaftaler, der indeholder EU’s standardkontraktbestemmelser for overførsel af data, som er godkendt af EU-Kommissionen og er tilgængelige på Kommissionens hjemmeside https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

11. LINKS TIL EKSTERNE WEBSTEDER

11.1.
Oplysninger fra Mofibo kan indeholde links til andre websteder, der ikke er kontrolleret eller ejet af Mofibo. Mofibo er ikke ansvarlig for behandlingen af personoplysninger på disse websteder. Mofibo opfordrer dig til at undersøge sådanne websteders fremgangsmåde til behandling af personoplysninger.

12. ÆNDRINGER I MOFIBOS PRIVATLIVSPOLITIK

12.1.
Denne privatlivspolitik kan til enhver tid ændres. Hvis Mofibo foretager væsentlige ændringer i privatlivspolitikken, vil Mofibo underrette dig pr. e-mail, sms eller gennem Tjenesten, inden ændringerne træder i kraft. Den seneste version af privatlivspolitikken offentliggøres desuden på Mofibos hjemmeside. Hvis en ændring kræver dit samtykke, vil Mofibo anmode om nyt samtykke fra dig. Vi opfordrer til, at du regelmæssigt læser privatlivspolitikken, så du er opdateret om vores fremgangsmåder på området for behandling af personoplysninger.

13. DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL EU/EØS-RET

13.1.
Hvis du er bosiddende i EU/EØS, eller hvis dine personoplysninger i øvrigt behandles af en Mofibo-enhed inden for EU/EØS har du følgende rettigheder (udover at trække dit samtykke tilbage):
 • Indsigtsret: Du har ret til at spørge os om, hvorvidt vi har personoplysninger om dig, og i så fald at bede om at få oplyst hvilke personoplysninger, vi har og hvorfor og hvordan vi behandler dem.
 • Til berigtigelse: Vi er forpligtet til på anmodning at rette ukorrekte personoplysninger eller færdiggøre ufuldstændige personoplysninger.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): Vi er under nogle omstændigheder forpligtet til at slette dine personoplysninger, hvis du anmoder derom.
 • Retten til begrænsning af behandling: Vi er under nogle omstændigheder forpligtet til at begrænse brugen af dine personoplysninger, hvis du anmoder derom. I sådanne tilfælde kan vi kun anvende oplysningerne til visse begrænsede lovbestemte formål.
 • Retten til dataportabilitet: Du kan under visse omstændigheder have ret til at modtage dine personoplysninger, hvortil vi har adgang, i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format, og med rettighed til at overføre disse oplysninger til andre enheder.
 • Retten til at gøre indsigelse: Du kan i nogle tilfælde gøre indsigelse mod anvendelsen af dine personoplysninger. Vi kan i så fald blive pålagt at ophøre med anvendelsen af personoplysningerne. Et eksempel på en sådan situation er, hvis personoplysningerne anvendes til markedsførings- og profileringsformål.
13.2.
Bemærk, at nogle af ovenstående rettigheder kun kan udøves i bestemte situationer, f.eks. retten til dataportabilitet, som kun er gældende når behandlingen udføres, fordi den er nødvendig for at opfylde en kontrakt eller på basis af samtykke, og hvis behandlingen foretages elektronisk og retten til at få oplysninger slettet, som kun er gældende, hvis oplysningerne behandles baseret på en afvejning af interesse eller samtykke. Hvis du har spørgsmål til, hvordan Mofibo behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at påberåbe dig en ret eller få mere at vide om dine rettigheder, kan du kontakte os via:
13.3.
Hvis du ikke ønsker, at Mofibo skal behandle dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, kan du give Mofibo skriftlig meddelelse herom. I alle nyhedsbreve, du modtager, vil du desuden blive informeret om, at du kan fravælge at modtage yderligere nyhedsbreve. Hvad angår push-meddelelser kan du (med de fleste mobiltelefoner og tablets) fravælge modtagelsen af sådanne meddelelser ved at gå ind i enhedens "Indstillinger" og klikke på "Meddelelser" og ændre indstillinger for enkelte eller alle applikationerne på din enhed. Hvad angår cookies, kan du se dine muligheder for at fravælge dem i Mofibos cookie-politik.
13.4.
Du har også adgang til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du er bosiddende i, hvis din arbejdsplads ligger i eller hvis den påståede overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen har fundet sted i Danmark, kan du indsende din klage til Datatillsynet, Borgergade 28, 5.,1300 København K, Danmark.

Sidst opdateret 2. november 2018

Mofibo