campaign-banner

De bedste lydbøger på mobilen

Kom godt i gang med Mofibo.

Opret dig her

Tusindvis af lyd- og e-bøger

Stream bøgerne offline

Sikker betaling og ingen binding

Kom godt i gang.

Vilkår og betingelser Privatlivspolitik

Velkommen til Mofibo!

Disse Vilkår er vigtige og regulerer forholdet mellem dig selv og Mofibo og påvirker derfor dine juridiske rettigheder og forpligtelser. Så før du bevæger dig ind i Mofibos fantastiske verden, beder vi dig om at bruge et øjeblik på at læse disse Vilkår grundigt.

MOFIBOS BRUGERVILKÅR

Disse generelle vilkår gælder for aftale om levering og drift af Mofibos abonnementstjeneste med personligt tilpassede funktioner (herefter "Tjenesten"), der udbydes af Mofibo, som er et brand under Storytel A/S, med selskabsregistreringsnummer 35207600 (herefter ”Mofibo”).

Mofibo gør det muligt for dig ("du", "dig" eller "Abonnenten") at få adgang til lydbøger, e-bøger og andet litterært indhold ("Indholdet") streamet via internettet til din mobiltelefon eller en anden kompatibel enhed med internetadgang. Hvis du opretter en konto, bestiller en Gratis Prøveperiode og/eller abonnementsordning hos Mofibo, køber et Gavekort, downloader, opnår adgang til og/eller bruger Mofibo-app'en eller Mofibos hjemmeside, bruger en tillægstjeneste eller -produkt stillet til rådighed af Mofibo eller på anden måde opnår adgang til eller bruger Indholdet eller nogen af Tjenestens funktioner stillet til rådighed af Mofibo, indgår du en bindende aftale med Mofibo og accepterer at overholde disse Vilkår. Du accepterer også hermed, at Mofibo må behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med Mofibos privatlivspolitik.

Disse Vilkår beskriver de betingelser, som er gældende for din brug af Tjenesten og har forrang for eventuelt tidligere aftalte vilkår og betingelser. Din accept af Vilkårene er en betingelse for, at du kan opnå adgang til og bruge Tjenesten. Ved at acceptere dem erklærer du dig indforstået med, at Mofibo til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til Tjenesten, hvis du misligholder de i Vilkårene indeholdte bestemmelser. Hvis du ikke accepterer Vilkårene (som defineret i nedenstående), er du ikke berettiget til at bruge Tjenesten eller til at opnå adgang til eller forbruge noget Indhold stillet til rådighed af Mofibo.

Supplerende vilkår og betingelser kan gælde for dele af Tjenesten, f.eks. regler om en bestemt konkurrence, yderligere vilkår og betingelser for tillægsydelser eller andre aktiviteter eller vilkår, der kan være gældende for bestemte former for indhold, vedrørende særskilte abonnementsordninger, produkter eller software, som er tilgængelige via Tjenesten. Hvis supplerende vilkår og betingelser er nødvendige, vil du blive oplyst herom i forbindelse med de pågældende aktiviteter eller produkter. Eventuelle supplerende vilkår og betingelser, som Mofibo måtte fastsætte, gælder i tillæg til nærværende Vilkår, og vil i tilfælde af uoverensstemmelse have forrang for Vilkårene.

Disse Brugervilkår, Mofibos Privatlivspolitik og eventuelle yderligere vilkår og/eller tillægsvilkår og -betingelser fra Mofibo benævnes heri samlet "Vilkårene".

Den gældende udgave af Vilkårene kan til enhver tid findes på Mofibos hjemmeside.

1. Aldersgrænse og Krav til Brugere

1.1.
For at være berettiget til at acceptere Vilkårene og oprette en konto eller tilmelde dig en abonnementsordning hos Mofibo, skal du
 • være mindst 18 år gammel og/eller på anden vis være bemyndiget til at indgå denne aftale i henhold til lovgivningen i det land, hvor Tjenesten stilles til rådighed for dig,
 • være bosiddende i det land, hvor Tjenesten stilles til rådighed for dig, og
 • acceptere at være bundet af Vilkårene.
1.2.
Du skal også levere korrekte oplysninger om dig selv til Mofibo, når du opretter en konto hos os og levere korrekte kontaktoplysninger og oplysninger om gyldigt betalingsmiddel. Accept af Vilkårene og tilvejebringelse af ovenstående oplysninger er en betingelse for, at du kan opnå adgang til og anvende Tjenesten. Hvis du ikke accepterer Vilkårene, må du ikke bruge Tjenesten eller dens funktioner eller forbruge noget Indhold stillet til rådighed i Tjenesten.

2. Tjenesten

2.1.
Mofibo stiller en personligt tilpasset digital abonnementstjeneste til rådighed gennem hvilken du som Abonnent kan streame og/eller midlertidigt downloade lydbøger, e-bøger og andet litterært indhold til din mobiltelefon eller til andre enheder med adgang til internettet via Mofibo-app'en eller andet præinstalleret software fra Mofibo. Derudover omfatter Tjenesten personligt tilpassede anbefalinger, beskeder og funktioner udviklet og tilpasset dig for at gøre din brugeroplevelse endnu bedre. Mofibo kan også tilbyde adgang til forskellige fora på sociale medier, som måske eller måske ikke er tilgængelige for offentligheden for yderligere at forbedre din brugeroplevelse. Medmindre andet aftales i tillægsvilkår eller i henhold til en abonnementsordning, du bliver tilbudt fra Mofibo og som du har accepteret, kan du alene anvende Tjenesten beskrevet ovenfor til ikke-kommercielle, personlige formål i overensstemmelse med Vilkårene.
2.2.
For at kunne benytte Tjenesten skal du bruge en enhed, der er forbundet med internettet og som opfylder Mofibos tekniske krav eller en af Mofibos samarbejdspartneres platforme, hvorpå Mofibos app er installeret og oplyse os eller vores forretningspartner om hvilken betalingsmåde, som til enhver tid skal være godkendt af Mofibo, du foretrækker at anvende. Se Mofibos hjemmeside for en fuldstændig og opdateret liste over de tekniske krav til brug af Tjenesten, en fuldstændig liste over Mofibos samarbejdspartnere og en liste over de på nuværende tidspunkt accepterede betalingsmåder. Mofibo forbeholder sig ret til at ændre de tekniske krav til brugen af Tjenesten og til at ændre, tilføje eller fjerne samarbejdspartnere og betalingsmåder til enhver tid. Mofibo skal bestræbe sig på at underrette dig via e-mail eller push-besked fra Tjenesten om eventuelle ændringer, der begrænser din tekniske evne til at benytte Tjenesten. Sådan underretning skal gives senest tredive (30) dage før ændringen træder i kraft. Mofibo forbeholder sig til enhver tid ret til at tilføje eller fjerne en samarbejdspartner eller betalingsløsning uden først at underrette dig derom.

3. Abonnementsordninger

3.1.
Mofibo forbeholder sig retten til efter eget valg at tilbyde Tjenesten gennem forskellige abonnementsordninger, herunder, men ikke begrænset til: markedsføringsordninger, ordninger stillet til rådighed af (eller bundtet med) tredjeparter, ordninger baseret på antallet af tilbudte samtidige brugere, eller ordninger baseret på begrænsninger i det Indhold, der stilles til rådighed.
3.2.
Mofibo forbeholder sig retten til efter eget valg at tilføje nye ordninger, fjerne eksisterende ordninger eller at ændre funktioner i sådanne abonnementsordninger til enhver tid. Hvis en sådan ændring har en væsentlig indvirkning på en eksisterende abonnementsordning til skade for Abonnenten, vil Abonnenten blive oplyst herom på forhånd og få muligheden for at ophæve Tjenesten i overensstemmelse på disse Vilkårs pkt. 12
3.3.
Antallet af samtidige brugere tilbudt i en abonnementsordning afhænger af typen af abonnementsordning, du har tilmeldt dig, og vil være beskrevet i detaljer i de tillægsvilkår og -betingelser du har accepteret særskilt.
3.4.
På Mofibo's hjemmeside kan du se opdaterede oplysninger om priser og de typer af abonnementsordninger, der til enhver tid bliver udbudt i det land, du bor i. Her kan du også finde en præsentation af de(n) på nuværende tidspunkt udbudte abonnementsordning(er) og deres tilhørende tillægsvilkår (herunder eventuelle specifikke begrænsninger), som du skal acceptere særskilt for at få adgang til pågældende ordning.
3.5.
Du kan finde oplysninger om din nuværende abonnementsordning ved at gå ind på din konto på Mofibos hjemmeside (dvs. ved at logge på din Mofibo-konto med dit brugernavn og password og ved at klikke på "Mine Sider").
3.6.
Hvis der tilbydes flere abonnementsordninger, som du kan vælge mellem, kan du ændre din nuværende abonnementsordning til en anden abonnementsordning som på nuværende tidspunkt udbydes af Mofibo i det land, du bor i. En sådan ændring træder i kraft på den dag ændringen bliver registreret og varer indtil din næste betalingsdato og du kan ikke i den mellemliggende periode få registreret nye ændringer for den samme konto. Dit oprindelige betalingsinterval på tredive (30) dage vil ikke blive ændret som følge af dit skift til en anden abonnementsordning. Du kan let se, administrere og ændre dine kontooplysninger og din abonnementsordning ved at gå ind på din konto (dvs. ved at logge ind på din Mofibo-konto med dit brugernavn og password og ved at klikke på "Mine Sider").

4. Indholdsfiltre

4.1.
Eventuelle præinstallerede Indholdsfiltre, såsom f.eks. "Kids mode" eller andre lignende filterfunktioner, som til enhver tid vil blive udbudt, tilbydes brugeren som en valgmulighed. Metadataene for hver titel i Indholdet, som Mofibo anvender vedrørende f.eks. aldersgrænser og angivelse af litterære genrer, tilvejebringes af Mofibos samarbejdspartnere i forlagsbranchen. Mofibo påtager sig derfor ikke noget ansvar for og kan ikke garantere for, at du vil finde filtrene baseret på pågældende metadata fuldstændig tilfredsstillende. Derudover kan Mofibo ikke på nogen måde garantere, at sådanne filtre er fuldstændig præcise eller at de med fuldstændig sikkerhed har filtreret alt ikke-relevant Indhold i overensstemmelse med, hvad der har været hensigten. Hvis et filter ikke virker til din tilfredsstillelse, bedes du straks ophøre med at anvende filteret og meddele os, hvordan vi kan forbedre filteret og Tjenesten, så de bedre lever op til dine forventninger ved at kontakte Mofibo via Mofibos hjemmeside. Mofibo tager med glæde imod eventuel feedback vedrørende Indhold, som du finder upassende eller uegnet set i lyset af de filtre, der er anvendt, eller som du mistænker for på anden måde at indeholde krænkende eller på anden måde ulovligt indhold. Din feedback er vigtig for os, så vi kan forbedre vores filtre og Tjeneste over tid.
4.2.
Hvis et præinstalleret "kids mode" bliver tilbudt til dig som Abonnent på Tjenesten, vil indstillingerne i pågældende filter være baseret på metadata, der alene tillader Indhold, der er anset af forlaget som værende egnet til børn på tolv (12) år eller yngre. Det betyder, at Indholdet, der stilles til rådighed med "kids mode" kan omfatte alle bøger og genre in Mofibos indholdskatalog, der er beregnet til børn af alle aldre i denne alderskategori. Mofibo kan ikke på nogen måde garantere, at sådanne filtre er fuldstændig præcise eller at de med fuldstændig sikkerhed har filtreret alt ikke-relevant Indhold i overensstemmelse med, hvad der har været hensigten.

5. Gratis Prøveperiode

5.1.
Dit abonnement på Tjenesten kan starte med en gratis prøveperiode (”Gratis Prøveperiode”). Den Gratis Prøveperiode er på fjorten (14) dage eller som anført ved din tilmelding og er tænkt som en måde at give Brugeren mulighed for at prøve Tjenesten.
5.2.
Når du tilmelder dig en Gratis Prøveperiode, bliver du automatisk overflyttet til en månedlig abonnementsordning ved den Gratis Prøveperiodes udløb, medmindre du opsiger dit abonnement på Tjenesten inden den sidste dag i den Gratis Prøveperiode, i hvilket tilfælde du ikke vil modtage en opkrævning, og dit abonnement annulleres.
5.3.
Hvis du tilbydes en Gratis Prøveperiode, er det Mofibos hensigt alene at tilbyde dig den Gratis Prøveperiode én gang. En Bruger, der allerede har benyttet sig af tilbuddet om en Gratis Prøveperiode, vil således være afskåret fra adgang til yderligere Gratis Prøveperioder. Mofibo vurderer efter eget skøn, om en Abonnent har adgang til en Gratis Prøveperiode, og kan begrænse denne adgang for at forhindre misbrug af den Gratis Prøveperiode og/eller misligholdelse af Vilkårene. Mofibo forbeholder sig ret til at annullere eller ophæve en Gratis Prøveperiode, hvis Mofibo efter eget skøn vurderer, at en bruger ikke har adgang dertil. Brugeren kan ikke kombinere tilbuddet om en Gratis Prøveperiode med andre tilbud.

6. Priser og Betaling

6.1.
Mofibo samarbejder med tredjepartsudbydere af betalingstjenester, som skal modtage alle dine betalinger, før de afregnes med Mofibo.
6.2.
Abonnementer betales månedsvis forud, indtil abonnementet opsiges. Ved månedlig betaling modtager du opkrævning hver tredivte (30.) dag regnet fra det tidspunkt, hvor du aktiverer et abonnement eller, såfremt abonnementet er begyndt med en Gratis Prøveperiode, fra den Gratis Prøveperiodes udløbsdato, medmindre du eller Mofibo har opsagt abonnementet inden da. I nogle tilfælde vil opkrævningen over for dig ske på et andet tidspunkt, f.eks. hvis det ikke er muligt at bekræfte gyldighedsdatoen på den betalingsmåde, du har valgt, som f.eks. dine kreditkortoplysninger.
6.3.
Priserne kan ses på Mofibos hjemmeside. Alle priser er inkl. moms. Betaling kan ske med kreditkort/betalingskort eller med en sådan anden betalingsmåde (herunder men ikke begrænset til betalinger via app'en), som Mofibo på ethvert tidspunkt kan give dig oplysning om. I forhold til kreditkort skal du være opmærksom på, at Mofibo kan nægte at modtage eller blokere kreditkort, som ikke er udstedt i det land, hvori Tjenesten bliver tilbudt til dig. Mofibo forbeholder sig også retten til efter eget valg og til enhver tid at nægte at modtage visse kreditkort.
6.4.
Priserne kan variere efter den anvendte betalingsmåde. Hvis priserne varierer, skal Mofibo oplyse herom på Mofibos hjemmeside i forbindelse med den almindelige information om priser. Priserne inkluderer ikke eventuelle datakommunikationsomkostninger eller gebyrer som din internet- eller telekommunikationstjenesteudbyder kan opkræve i henhold til din aftale med en sådan tjenesteudbyder.
6.5.
I tilfælde af manglende eller forsinket betaling forbeholder Mofibo sig ret til at lukke din adgang til Tjenesten. Hvis dette skulle ske, bedes du logge ind på Mofibos hjemmeside med dit brugernavn og password og reaktivere dit abonnement på din Mofibo-konto under "Mine Sider". I tilfælde af forsinket betaling er Mofibo dog berettiget til at opkræve dig rimelig strafrente, rykkergebyrer og inkassogebyr, hvis det bliver relevant.

7. Gavekort

7.1.
Mofibo kan vælge at tilbyde forskellige typer Gavekort. Nogle Gavekort kan være på specifikke produkter, hvilket betyder, at pågældende Gavekort er knyttet til en bestemt abonnementsordning valgt af køber på købstidspunktet. Sådanne Gavekort kan alene anvendes i overensstemmelse med de vilkår, der er gældende for pågældende ordning.
7.2.
Når du tilmelder dig som Abonnent med et Mofibo Gavekort, accepterer du Vilkårene på samme måde som en betalende abonnent på Tjenesten gør, dog bortset fra bestemmelserne deri om betaling.
7.3.
Som bruger af et Mofibo Gavekort vil du få fuld adgang til Tjenesten i overensstemmelse med den pågældende abonnementsordning i hele Gavekortets gyldighedsperiode. Ved Gavekortets udløb ophører Tjenesten automatisk, medmindre du aktivt tilmelder dig som betalende abonnent eller indløser et nyt Mofibo Gavekort. Hvis du imidlertid aktiverer et Mofibo Gavekort, mens du i forvejen abonnerer på Tjenesten, vil Mofibo midlertidigt standse udsendelsen af betalingsopkrævninger for Tjenesten frem til Gavekortets udløb, på hvilket tidspunkt du automatisk igen bliver betalende kunde og genindtræder i Tjenestens abonnementsordning med månedlige betalinger. Hvis det Gavekort, du indløste, i et sådant tilfælde vedrørte en anden abonnementsordning, end den du oprindeligt var abonnement på, vil du automatisk blive overført tilbage til den abonnementsordning, du senest har abonneret på. Hvis abonnementsordningen imidlertid er baseret på et produktspecifikt gavekort, vil du automatisk blive overført tilbage til den af dig senest anvendte abonnementsordning, baseret på en betalingsmåde uden brug af et Gavekort.

8. Ophør i fortrydelsesperioden

8.1.
Når du tilmelder dig som Abonnent på Tjenesten har du, uanset hvilket abonnementsordning du vælger, en fortrydelsesret på fjorten (14) dage i henhold til forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesperioden regnes fra datoen for tilmelding til abonnementsordningen.
8.2.
Hvis du begynder at lytte til/læse en lydbog/e-bog eller benytter Tjenesten på anden måde, mister du retten til at fortryde dit køb af Tjenesten i henhold til den i pkt. 8.1 ovenfor nævnte fortrydelsesret. Du har dog stadig ret til at opsige Tjenesten i overensstemmelse med pkt. 12 nedenfor.
8.3.
Hvis du vil opsige Tjenesten i fortrydelsesperioden, anbefaler vi, at du giver os meddelelse herom ved at bruge formularen, der ligger på Mofibos hjemmeside eller standardformularen i bilag 3 til forbrugeraftaleloven og sende den fra den e-mailadresse, der er registreret på din konto. Du kan dog også vælge en anden måde at underrette Mofibo om, at du ønsker at fortryde dit køb i fortrydelsesperioden.
8.4.
Hvis du ved en fejl bliver opkrævet et forkert beløb, vil du få refunderet beløbet inden for fjorten (14) dage fra den dag, hvor Mofibo modtog din underretning.

9. Immaterielle rettigheder

9.1.
Tjenesten er vores eller vores licensgiveres og licenstageres ophavsretligt beskyttede ejendom, og alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, visuelle produktelementer og andre immaterielle rettigheder til Tjenesten eller det Indhold i Tjenesten, som er tilgængeligt for dig, er ejet af os eller vores licensgivere og licenstagere eller andre tilknyttede virksomheder. Medmindre vi udtrykkeligt fastsætter andet ved indgåelse af skriftlig aftale, må ingen del af Tjenesten eller dens indhold benyttes eller udnyttes på anden måde end som led i den Tjeneste, du tilbydes i henhold til Vilkårene. Du kan være ejeren af den fysiske enhed, som anvendes til at levere dele af Tjenesten til dig, men vi beholder den fulde ejendomsret til Tjenesten og alle tilhørende immaterielle rettigheder. Vi overdrager ingen rettigheder eller ejendomsret til nogen del af Tjenesten til dig, ligesom vi heller ikke overdrager nogen rettigheder eller ejendomsret til en del af det indhold, der er tilgængeligt for dig ved brug af Tjenesten. Intet indhold vedrørende et varemærke, som er ejet af eller givet i licens til Mofibo, skal fortolkes, som om der stiltiende eller på anden måde tildeles en licens eller brugsret til et varemærke, du kan se, når du benytter Tjenesten.

10. Indhold og Softwarelicens

10.1.
Indholdet du bliver tilbudt via Tjenesten vil variere fra periode til periode og mellem forskellige lande og regioner, hvor Tjenesten er tilgængelig. Indholdet kan også variere afhængig af din lokation, når du bruger Tjenesten. Mofibo garanterer ikke, at Tjenesten eller indholdet, du kan tilgå via Tjenesten, vil være tilgængelig for brug i noget andet land, end det land, du bor i og hvori Tjenesten er stillet til rådighed for dig. Se Mofibos hjemmeside for oplysninger om det indhold, der på nuværende tidspunkt er tilgængeligt i dit land. Vær venligst opmærksom på, at Mofibo ikke er forpligtet til at underrette dig om eventuelle ændringer til det tilbudte Indhold.
10.2.
Tjenesten er konfigureret således, at der er mulighed for at bruge Tjenestens software, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, som er ejet eller licenseret af os. Vi giver dig hermed en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, uoverdragelig licens til at få adgang til og benytte Tjenestens software, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, idet dette udelukkende er til dit personlige, ikke-kommercielle brug.
10.3.
Du accepterer og garanterer, at du og andre personer som du giver tilladelse til at opnå adgang til Tjenesten via din konto, ikke (hverken i kommercielt eller andet øjemed) må kopiere, gengive, mangfoldiggøre, ændre, udvikle afledte værker af, fremvise, offentliggøre, distribuere, udbrede, udsende, fremsende, sælge, udleje, udlåne, underlicensere, rundsende eller på anden måde gøre brug af materiale og/eller en del af eller hele Tjenesten til eller over for en tredjepart (herunder fremvisning og distribution af materiale via en tredjeparts websted) uden først at have indhentet en udtrykkelig skriftlig tilladelse dertil fra Mofibo, eller medmindre dette udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning.
10.4.
Du accepterer og garanterer derudover, at du og andre personer, som du giver tilladelse til at opnå adgang til Tjenesten via din konto ikke må: (1) videredistribuere, omgå eller deaktivere det kopibeskyttelsessystem eller den teknologi til digital rettighedsforvaltning, der er anvendt i Tjenesten; (2), dekompilere, foretage reverse engineering på, disassemblere eller på anden måde reducere en Tjeneste til et format, der er læsbart for mennesker; (3) fjerne meddelelser om identifikation, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder; eller (4) få adgang til eller benytte Tjenesten ulovligt eller uberettiget eller på en måde, der antyder en tilknytning til vores produkter, tjenesteydelser eller mærker.
10.5.
Dette pkt. 10 er gældende for alle, som har adgang til Tjenesten.

11. Tredjepartsindhold og -links

11.1.
Forekomsten af eksterne hyperlinks og/eller andre elementer, der er genereret af tredjeparter, og som kan tilgås fra Tjenesten, vores hjemmeside og fora, som Mofibo stiller til rådighed både i og uden for Tjenesten, er ikke ensbetydende med, at Mofibo og/eller dertil tilknyttede selskaber godkender de holdninger eller synspunkter, der gives udtryk for af sådanne tredjeparter på eller uden for deres websteder/sociale medieplatforme. Det understreges, at Mofibo ikke verificerer, godkender eller tager ansvar for nøjagtigheden, gyldigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af indhold på disse tredjeparters websteder. Mofibo er ej heller ansvarlig for kvaliteten af eller leveringen af de produkter og tjenesteydelser, der tilbydes, kan tilgås, er tilgængelige eller markedsføres på sådanne tredjeparters websteder/sociale medieplatforme. Mofibo er således ikke ansvarlig for indholdet på en tredjeparts websted/sociale medieplatform, og endvidere er Mofibo under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller andre skader, uanset om sådanne skader og tab skyldes uagtsomhed, misligholdelse af kontrakt, æreskrænkelse, krænkelse af ophavsret eller andre immaterielle rettigheder, og uanset om skaderne og tabene er forårsaget af visning, distribution eller udnyttelse af oplysninger eller indhold fra sådanne tredjeparters hyperlinkede websteder/sociale medieplatforme.
11.2.
Tjenesten kan integrere, integreres i eller leveres i forbindelse med tredjepartstjenester og -indhold. Mofibo har ikke indflydelse på sådanne tredjepartstjenester eller deres indhold. Du bør omhyggeligt gennemlæse alle udleverede aftaler, brugervilkår og privatlivspolitikker, som gælder for ovennævnte tredjepartstjenester og/eller indhold.

12. Varighed og ophør

12.1.
Så snart du har registreret dig med en konto hos Mofibo og tilmeldt dig som abonnent i henhold til en abonnementsordning eller tilmelder dig en Gratis Prøveperiode, vil dit abonnement hos Mofibo fortsætte på månedsbasis indtil du eller Mofibo opsiger abonnementet. Medmindre du fortryder dit abonnement, bemyndiger du os derfor til at opkræve dig næste måneds abonnementsbetaling i overensstemmelse med Vilkårene og via den betalingsmåde, du har valgt og registreret hos Mofibo, da du tilmeldte dig Tjenesten eller som du på anden vis har givet os meddelelse om.
12.2.
For at opsige Tjenesten, inden en ny måned bliver føjet til din abonnementsperiode, skal du opsige Tjenesten, senest dagen før en ny månedlig abonnementsperiode begynder, idet abonnementet ellers vil fortsætte med opkrævning for endnu en måned, inden abonnementet ophører.
12.3.
For at opsige dit abonnement skal du besøge Mofibos hjemmeside og logge ind. Klik på ”Mine Sider” og ”Min Konto”, vælg Afmeld abonnement og følg anvisningerne. Du kan også opsige Tjenesten ved at kontakte Mofibo på anden måde.
12.4.
Ud over Mofibos rettighed til at opsige et abonnement i pkt. 5.3, 6.5 og 14.4 eller andre steder i Vilkårene, er Mofibo berettiget til at afbryde eller begrænse din adgang til Tjenesten med øjeblikkelig virkning, hvis Mofibo har grund til at tro, at du (eller en person, som du har givet adgang til Tjenesten) har overtrådt Vilkårene eller nogen gældende lovgivning eller regler og forskrifter. Dette vil også være gældende i det tilfælde, at du anvender Tjenesten svigagtigt eller på en måde, der kan forårsage skade for Mofibo eller tredjemand.

13. Mofibos rettigheder og forpligtelser

13.1.
Som led i leveringen af Tjenesten kan Mofibo kontakte dig pr. brev, telefon, SMS, MMS, e-mail eller direkte via Tjenesten med henblik på at underrette om Tjenestens funktioner (herunder fremsendelse af påmindelser vedrørende udløbsdatoer på kreditkort) og Indhold. Mofibo er også berettiget til, såfremt du har givet dit samtykke hertil, at kontakte dig pr. brev, telefon, SMS, MMS, e-mail direkte via Tjenesten i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, herunder salgskampagner eller lignende aktiviteter, produkter og begivenheder, der vedrører Tjenesten.
13.2.
Hvis du særskilt har givet din accept hertil, kan Mofibo også kontakte dig via andre kommunikationsformer, f.eks. via tredjeparters social medieplatforme.
13.3.
Al kommunikation mellem Mofibo og Abonnenten skal ske i overensstemmelse med Mofibos Privatlivspolitik.
13.4.
Mofibo er ikke ansvarlig for eventuelle driftsforstyrrelser i mobilnetværk eller hos internetudbydere.
13.5.
Tjenesten er tilgængelig døgnet rundt, syv (7) dage om ugen. Mofibo kan dog ikke garantere, at Tjenesten altid vil være fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der konstateres fejl eller mangler eller sker afbrydelser i Tjenesten, har Mofibo ret til at afhjælpe disse, uden at der foreligger en misligholdelse af aftalen, det vil sige af Vilkårene. Mofibo har ligeledes ret til, indenfor rimelighedens grænser, at lukke Tjenesten, f.eks. for at kunne udføre opgraderinger og vedligeholdelse.
13.6.
Mofibo forbeholder sig ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Vilkårene til tredjeparter. Mofibo har også ret til at engagere underleverandører til at udføre sine forpligtelser i henhold til Vilkårene. Sådanne ændringer, der kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger, skal ske i overensstemmelse med Mofibos Privatlivspolitik.
13.7.
Mofibo kan ændre Vilkårene efter eget valg. Når Mofibo foretager væsentlige ændringer i Vilkårene, som ikke er til din fordel, vil du få meddelelse herom, f.eks. ved visning af en besked i Tjenesten eller ved fremsendelse af en e-mail, SMS eller visning af en push-besked via Tjenesten senest tredive (30) dage før ændringerne træder i kraft. I nogle tilfælde vil vi bede om dit udtrykkelige samtykke og i nogle tilfælde vil vi underrette dig på forhånd og din fortsatte brug af Tjenesten udgør din accept af ændringerne. Det er derfor vigtigt, at du læser alle underretninger eller beskeder fra os omhyggeligt. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at ophøre med at bruge Tjenesten på grund af sådanne opdateringer eller ændringer i Vilkårene, kan du til enhver tid opsige dit abonnement ved at følge anvisningerne i pkt. 12 i disse Vilkår.

14. Abonnentens rettigheder og forpligtelser

14.1.
Medmindre andet følger af gældende tillægsvilkår, må Abonnenten lytte til lydbøger, læse e-bøger og benytte Indholdet i Tjenesten alene til Abonnentens personlige, ikke-kommercielle brug. Brugere af Tjenesten må f.eks. ikke afspille lydbøger for et publikum eller på et offentligt sted. Dine kontooplysninger (herunder men ikke begrænset til login-oplysninger) er personlige og må ikke deles med andre.
14.2.
Brugeren forpligter sig til ikke at omgå eller forsøge at omgå de tekniske eller andre begrænsninger, der er indført for at forhindre kopiering af Indholdet i Tjenesten, og må hverken helt eller delvist kopiere lydbøger, e-bøger eller andet indhold i Tjenesten, ej heller til eget privat brug.
14.3.
Du accepterer, at din adgang til og brug af Tjenesten skal være i overensstemmelse med Vilkårene. Dette gælder endvidere for alle, som du giver adgang til Tjenesten via din konto. Du må alene tildele andre brugere adgang i overensstemmelse med Vilkårene.
14.4.
Hvis du er offline i tredive (30) dage og midlertidigt har downloadet indhold til en app, kan Mofibo anmode dig om at gå online for at sikre, at du fortsat har et aktivt abonnement til Tjenesten, og for at opdatere Indholdet i Tjenesten. Hvis du afviser at gøre dette, forbeholder Mofibo sig ret til at afbryde enhver yderligere brug af Tjenesten, indtil du har bekræftet, at du har en aktiv konto hos Mofibo. Hvis du ikke bekræfter din konto, kan Mofibo efter eget skøn vælge fortsat at afbryde adgangen til Tjenesten eller lukke din konto.
14.5.
Det er dit ansvar at sikre, at de ved registreringen afgivne oplysninger er korrekte, og at alle personoplysninger, der modtages af Mofibo, herunder din e-mailadresse, er korrekte. Du har endvidere pligt til at underrette Mofibo om eventuelle ændringer i de afgivne oplysninger, navnlig ved ændring af din e-mailadresse. Enhver e-mail, som Mofibo sender til din e-mailadresse, anses for at være modtaget af dig, senest to (2) dage efter at e-mailen er sendt.
14.6.
Du har pligt til løbende at kontrollere din konto for at forhindre andre i at få adgang til Tjenesten og forpligter dig til ikke at afsløre din adgangskode eller andre personlige oplysninger, der er tilknyttet din konto, så længe du abonnerer på Tjenesten.
14.7.
I alle anmeldelser af lydbøger, e-bøger eller andet litterært indhold, som Abonnenten skriver, er det Abonnentens ansvar at sikre, at Abonnenten giver udtryk for sine synspunkter i overensstemmelse med gældende lovgivning og med respekt for andre, og at Abonnenten undlader at bruge ord eller formuleringer, der kan opfattes som diskriminerende og unødvendigt stødende eller upassende i fora, der kan sættes i forbindelse med Mofibo. Endvidere er det Abonnentens ansvar at sikre, at Abonnenten ikke opslår, benytter eller deler intellektuelle rettigheder, der tilhører en tredjepart, og ej heller opslår, benytter eller deler indhold eller kommentarer, som er eller kan tolkes som ulovlige, f.eks. injurierende indhold, materiale, som fremstiller eller antyder seksuelle overgreb, eller hadefulde kommentarer.
14.8.
Abonnenten har ikke ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Vilkårene, medmindre Abonnenten har Mofibos skriftlige samtykke dertil.
14.9.
Abonnenten må ikke benytte Tjenesten på en måde, der forårsager eller kan forårsage, at Tjenesten bliver afbrudt, ødelagt eller forringet. Du er indforstået med, at du, og ikke Mofibo, er ansvarlig for al elektronisk kommunikation og alt elektronisk indhold, der sendes fra din enhed til os, og at din brug af Tjenesten, din enhed og vores hjemmeside og eventuelle fora, som Mofibo stiller til rådighed både i og uden for Tjenesten, udelukkende skal være til lovlige formål. Du erklærer dig endvidere indforstået med, at du ikke vil bruge hjemmesiden til svigagtige formål eller i forbindelse med en lovovertrædelse eller andre former for ulovlig aktivitet, og at du ikke vil sende, bruge eller genbruge materiale, som ikke tilhører dig, eller er ulovligt, stødende (herunder bl.a. materiale med åbenlyst seksuelt indhold eller materiale, der opfordrer til racisme, had eller fysisk vold), vildledende, misvisende, voldeligt, usømmeligt, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, obskønt, pornografisk eller i strid med ophavsret, varemærkeret, tavshedspligt, forretningshemmelighed eller øvrige fortrolige oplysninger eller tingligt beskyttede rettigheder, eller på anden vis er skadeligt eller ødelæggende for tredjeparter.
14.10.
Hvis der skulle opstå fejl eller mangler i Tjenesten eller i en del af Tjenesten, opfordres du indtrængende til at kontakte Mofibo ved at benytte kontaktformularen på Mofibos hjemmeside fra den e-mailadresse, der er knyttet til din konto, eller på anden måde informere os eller indgive en klage.
14.11.
Abonnenten anerkender, at Tjenesten omfatter Indhold, som er upassende eller uegnet for mindreårige. Du erklærer dig derfor indforstået med, uanset om du har valgt at anvende et Indholdsfilter (såsom f.eks. kids mode), at du ikke vil lade mindreårige få adgang til Tjenesten, medmindre de er under opsyn.

15. Kontraktpart

15.1.
Tjenesten stilles til rådighed for dig i henhold til Vilkårene af Mofibo, Selskabsregistreringsnummer 35228691, Vester Farimagsgade 41, 3, 1606 København V, Danmark. Hvis du gerne vil i kontakt med os eller vores kundeservice bedes du sende en e-mail til [email protected]

16. Øvrige bestemmelser

16.1.
Tjenesten stilles alene til rådighed for dig, således at du på et ikke-kommercielt grundlag kan benytte Tjenesten til underholdningsformål, oplysningsformål og lignende.
16.2.
Vilkårene er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.
16.3.
Enhver tvist, som måtte opstå mellem Mofibo og Abonnenten, skal i første omgang søges løst i mindelighed mellem parterne. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, kan tvisten indbringes for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark www.naevneneshus.dk. Ellers skal tvisten afgøres ved de almindelige domstole.
16.4.
Desuden har EU-Kommissionen oprettet en hjemmeside for online tvistbilæggelse, som har til formål at hjælpe forbrugere og erhvervsdrivende med at få sluttet deres tvister udenretligt. Hjemmesiden kan ses på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
16.5.
Hvis du er utilfreds med Tjenesten, til tilgængelige indhold i Tjenesten eller med Vilkårene, er dit eneste retsmiddel at afbryde adgangen til eller brug af Tjenesten.
16.6.
Hvis du ønsker flere oplysninger om Tjenesten, eller hvis du har brug for hjælp med en funktion eller med din konto, bedes du kontakte [email protected]

Sidst opdateret 2. november 2018

Mofibo

MOFIBOS PRIVATLIVSPOLITIK

1. GENERELT

1.1.
Mofibo er en internetbaseret digital abonnementstjeneste, der giver dig (”du/dig” eller ”Brugeren”) adgang til Mofibos hjemmeside, lydbøger og e-bøger og andet litterært indhold på din mobiltelefon eller på din tablet eller anden enhed (”Tjenesten”) i henhold til Brugervilkårene, denne Privatlivspolitik og eventuelle tillægsvilkår, der kan være gældende for din brug af specifikke abonnementsordninger fra Mofibo (”Vilkårene”). Tjenesten stilles til rådighed af Storytel A/S, med selskabsregistreringsnummer 35207600, (herefter ”Mofibo” eller “vi”).
1.2.
Nærværende privatlivspolitik forklarer Mofibos praksis vedrørende indsamling, opbevaring, brug og videregivelse af bestemte oplysninger, herunder dine personoplysninger, når vi stiller Tjenesten til din rådighed. Denne Privatlivspolitik vedrører også personer, som besøger vores hjemmeside eller downloader og bruger vores applikation. Formålet med privatlivspolitikken er at informere dig om vores behandling af dine personoplysninger og sikre dig, at dine personoplysninger behandles med respekt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, når du benytter Tjenesten.
1.3.
Du kan altid føle dig tryg, når du deler dine personoplysninger med Mofibo. Mofibo har truffet alle tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet mod uautoriseret adgang eller videregivelse, brug, ændring, ødelæggelse og tab. Hvis du ikke føler dig tryg ved indholdet i denne Privatlivspolitik, skal du undlade at bruge Tjenesten.

2. DATAANSVARLIG FOR PERSONOPLYSNINGER

2.1.
Mofibo og Storytel Sweden AB er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, der håndteres af Mofibo. Du er velkommen til at kontakte en af os, hvis du vil have oplysninger om f.eks. integritet og beskyttelse af personoplysninger. Du kan kontakte os via [email protected] og [email protected].

3. HVORNÅR INDSAMLER MOFIBO PERSONOPLYSNINGER OG HVOR FRA?

3.1.
Mofibo indsamler personoplysninger om dig, når:
 • Du opretter en konto hos Mofibo og/eller benytter Tjenesten
 • Du bestiller en tillægsydelse eller et tillægsprodukt fra Mofibo
 • Du installerer og/eller bruger en applikation, der er inkluderet i Tjenesten med eller uden en underliggende abonnementsordning
 • Du besøger hjemmesiden
 • Du tilmelder dig som abonnent på Mofibos nyhedsbrev
 • Du sender en fejlmelding eller en melding om krænkende eller andet upassende materiale eller kontakter Mofibos kundeservice i anden anledning
 • Du linker Tjenesten til din Facebook-konto eller en tilsvarende tredjepartstjeneste, f.eks. for at muliggøre login til Tjenesten, hvilket medfører, at vi modtager oplysninger fra sådan tredjepartstjeneste
 • Du svarer på en undersøgelse, herunder bl.a. kundetilfredshedsundersøgelser eller markedsanalyser, eller du besvarer henvendelser fra Mofibo, eller
 • Der i øvrigt er brug for at styre kundeforholdet mellem dig og Mofibo.
3.2.
Mofibo indsamler endvidere oplysninger gennem vores egne eller tredjeparters cookies og lignende sporingsteknologier (herunder men ikke begrænset til beacons, tags og pixels) som kan spore dine aktiviteter og valg, dvs. når du downloader vores applikation, bruger Tjenesten eller besøger vores hjemmeside. Dette er f.eks. med henblik på at muliggøre login, huske dine foretrukne indstillinger, sende dig tilpasset markedsføring og måle om markedsføringen virker. Flere oplysninger om Mofibos brug af cookies fås ved at læse Mofibos cookie-politik, som kan findes på Mofibos hjemmeside.

4. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER MOFIBO?

4.1.
Mofibo indsamler personoplysninger om dig, når du opretter en konto hos Mofibo eller kontakter Mofibos kundeservice. De brugerstamoplysninger, Mofibo indsamler, er f.eks. dit navn og/eller brugernavn, din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer og dine betalingsoplysninger, såsom kreditkorttype og udløbsdato på pågældende kort. Mofibo kan også indsamle oplysninger om fødselsdato, køn og yderligere kontaktoplysninger som f.eks. din bopælsadresse. Mofibo kan desuden indsamle personoplysninger, du giver om din familie (herunder dine familiemedlemmers navne, e-mailadresser, fødselsdatoer og interesseområder). Hvis du vælger at videregive sådanne personoplysninger, er du ansvarlig for at sikre, at du er berettiget til at afgive oplysningerne med personernes samtykke og du bør også oplyse personerne om, at deres personoplysninger bliver behandlet.
4.2.
Når du benytter Tjenesten eller Mofibos tillægsydelser og -produkter, og når du besøger Mofibos hjemmeside og applikation, er Mofibo ligeledes berettiget til at indsamle oplysninger om brugeradfærd (såsom valg af titler og søgninger), visninger (såsom det viste indhold) og tekniske data (såsom unik platforms-ID, telefon- og platformversioner, enhedens IP-adresse, Mofibo applikationsversion, sprogindstillinger, URL-oplysninger, password (krypteret), cookie-oplysninger og browser-type). Hvis du ved din tilmelding som kunde hos Mofibo registrerede dig som fakturakunde, kan Mofibo også være nødt til at indsamle og bearbejde nogle af de oplysninger, du giver til Mofibos udbyder af betalingstjenester, for at muliggøre faktureringen.
4.3.
Hvis du vælger at linke Tjenesten til Facebook eller en tilsvarende tredjepartstjeneste, som styrer personoplysninger, er Mofibo berettiget til at indsamle og bearbejde de personoplysninger, du giver Facebook eller en anden tilsvarende tredjepart tilladelse til at dele med Mofibo. Mofibo opfordrer dig til at undersøge sådanne tredjeparters fremgangsmåde til behandling af personoplysninger.
4.4.
Desuden kan Mofibo indsamle og bearbejde de oplysninger, du lægger ud i offentlige fora på Mofibos hjemmeside eller giver til Mofibo, når du bruger Mofibos hjemmeside, Mofibos sider på tredjepartsplatforme som f.eks. applikationssites, sociale netværkssider, eller når du linker din profil på en tredjeparts websted eller platform til din personlige konto.
4.5.
Mofibo kan også indsamle og behandle bestemte oplysninger vedrørende din berettigelse til at bruge Tjenesten og din valgte betalingsmåde. Da Mofibo samarbejder med tredjepartsudbydere af betalingstjenester, som opererer uafhængigt af andre i systemer, der er helt adskilt fra Mofibo, vil Mofibo imidlertid ikke opbevare eller indsamle fuldstændige betalingsoplysninger, f.eks. kreditkortnumre. Mofibo opfordrer dig til at undersøge sådanne tredjepartsudbyderes fremgangsmåde til behandling af personoplysninger.

5. HVOR LÆNGE GEMMES OPLYSNINGERNE?

5.1.
Mofibo gemmer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til formålet med behandlingen.
5.2.
Det betyder, at personoplysninger, der indsamles og behandles til markedsføringsformål, opbevares, så længe du er Abonnent, og slettes tolv (12) måneder, efter at dit abonnement er ophørt, medmindre du har givet Mofibo dit frivillige samtykke til at fortsætte behandlingen af sådanne oplysninger.
5.3.
For at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser, overvåge og dokumentere brugen af Gavekort og Gratis Prøveperioder og andre tillægstjenester, opbevarer vi de personoplysninger, du har givet ved tilmeldingen (dit navn og/eller brugernavn, e-mailadresse og/eller telefonnummer og betalingsoplysninger), så længe du er Abonnent, bruger af et Gavekort eller bruger af en Gratis Prøveperiode i en periode på fireogtyve (24) måneder regnet fra det tidspunkt, hvor dit abonnement, din brug af et Gavekort eller en Gratis Prøveperiode er ophørt, alt efter hvilket tidspunkt kommer sidst.
5.4.
Vi vil beholde oplysninger om dit personlige Mofibo lydbog/e-bogsbibliotek, så længe du er Abonnent og i en periode på fireogtyve (24) måneder derefter for at gøre oplevelsen lettere for dig, hvis du skulle ønske at vende tilbage som Abonnent i pågældende periode.
5.5.
Når du kontakter Mofibo med henblik på support eller af andre årsager, gemmer vi dine personoplysninger i fireogtyve (24) måneder efter vi har hjulpet dig med din seneste supporthenvendelse (f.eks. problemer og anmodninger).
5.6.
Dine personoplysninger bliver behandlet til analyseformål, mens du er Abonnent og i fireogtyve (24) måneder derefter.
5.7.
Mofibo er berettiget til at opbevare personoplysninger i længere tid, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvis der er behov for at fastslå, håndhæve eller forsvare rettigheder i en retssag.

6. HVOR OPBEVARES PERSONOPLYSNINGERNE?

6.1.
Dine personoplysninger bliver opbevaret på servere placeret i det land, hvor kontraktparten (som defineret i Vilkårene) er etableret. Personoplysninger bliver også opbevaret i Sverige, hvor Storytel Sweden AB er beliggende. I forbindelse med internationale overførsler anvender Mofibo de i pkt. 10.5 beskrevne sikkerhedsforanstaltninger.

7. HVORFOR BEHANDLES PERSONOPLYSNINGER?

7.1.
Der er flere grunde til, at Mofibo behandler dine personoplysninger. Mofibo behandler først og fremmest dine personoplysninger for at kunne administrere kundeforholdet med dig og for at opfylde sine juridiske forpligtelser. Dine personoplysninger kan også blive behandlet i forbindelse med markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser, statistik, virksomhedsovervågning samt forretnings- og metodeudvikling for Mofibo, samt for at udvikle og tilpasse Tjenesten og dens funktioner.
7.2.
Desuden behandler Mofibo dine personoplysninger for at kunne levere bedre og mere personlige tilbud og tjenesteydelser. Mofibo behandler også dine personoplysninger for at reducere risikoen for at sende dig irrelevant reklame og andre typer irrelevant markedsføring. Personoplysninger kan f.eks. behandles, forbindes, segmenteres og analyseres med henblik på, ved hjælp af målrettet markedsføring via e-mail, push-beskeder og reklame på tredjepartskanaler, at fremsende oplysninger, tilbud eller anbefalinger vedrørende Mofibos eller dennes partneres produkter og tjenesteydelser, som er tilpasset dine præferencer og behov eller din adfærd og livsstil. Oplysningerne kan også bruges som basis for målrettet markedsføring overfor målgrupper, der ligner Mofibos eksisterende brugere. Denne kan f.eks. omfatte behandling af persondata med det formål at opbygge kundegrupper på tredjeparters platforme, såsom Facebook og Google. Mofibo er endvidere berettiget til at analysere og kombinere de oplysninger om dig, som Mofibo har adgang til via Tjenesten fra dine online-besøg eller andre dataregistre (f.eks. Facebook og lignende udbydere af sociale medier) til formål, der er anført i dette afsnit.
7.3.
Ud over ovennævnte tilfælde behandler Mofibo dine personoplysninger med henblik på at forebygge, opspore og efterforske eventuelle forbudte eller ulovlige aktiviteter, herunder svindel, og håndhæve vores Vilkår (f.eks. afgøre, om du er berettiget til en Gratis Prøveperiode eller kan deltage i andre tilbuds- eller markedsføringskampagner).

8. HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE OPLYSNINGER?

8.1.
De fleste af de personoplysninger, som Mofibo behandler, bliver behandlet, fordi dette er forudsætning for, at Mofibo kan opfylde Vilkårene, dvs. for at Mofibo er i stand til at levere og administrere Tjenesten og dens funktioner (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b). Dette er bl.a. tilfældet, når Mofibo behandler dine kontaktoplysninger, f.eks. din e-mailadresse eller dit telefonnummer, og oplysninger fra udbyderen af betalingstjenester.
8.2.
Nogle af de personoplysninger, som Mofibo behandler, behandles på baggrund af en interesseafvejning, hvilket betyder, at Mofibos berettigede interesse i at behandle oplysningerne vejer tungere end den virkning og risiko, behandlingen måtte have for din integritet (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f). Dette er bl.a. tilfældet, når Mofibo behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne yde support (f.eks. generelle anmodninger om support) eller til visse markedsføringsformål med undtagelse af direct marketing og når vi opbevarer oplysninger om dit Mofibo lydbog/e-bogsbibliotek (herunder også litterært indhold) efter dit abonnement er ophørt.
8.3.
Derudover bliver nogle oplysninger behandlet på grundlag af dit samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a). Dette er tilfældet ved behandling af oplysninger, som Mofibo får adgang til via din Facebook-konto, og ved direkte markedsføring af Mofibos eller Mofibos samarbejdspartneres varer og tjenesteydelser. Hvis du afgiver personoplysninger for andre personer, såsom familiemedlemmer, er du ansvarlig for at sikre, at de samtykker til behandlingen af deres personoplysninger.
8.4.
I det omfang behandlingen skal ske på grundlag af afgivet samtykke, er det frivilligt, om du ønsker at give et sådant samtykke, og du kan til enhver tid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke.

9. DATASIKKERHED OG DATAINTEGRITET

9.1.
Det er afgørende for os, at vi behandler dine personoplysninger med en høj grad af sikkerhed, integritet og fortrolighed. Vi har etableret tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret videregivelse, brug og ændring, ødelæggelse og tab. Vi gennemgår løbende vores sikkerhedsprocedurer for at vurdere behovet for at indføre yderligere foranstaltninger eller foretage tekniske opgraderinger af eksisterende procedurer. Vær opmærksom på, at det på trods af vores bestræbelser er meget få sikkerhedsforanstaltninger, som er uigennemtrængelige, hvorfor vi beder dig om at kontakte os omgående, hvis du skulle bemærke mistænkelig aktivitet i Tjenesten.

10. HVEM VIDEREGIVER MOFIBO DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

10.1.
Mofibo har ret til at videregive dine personoplysninger til tilknyttede virksomheder, dvs. selskaber i Mofibo-koncernen, forretningspartnere, leverandører og andre tredjeparter med henblik på at opfylde aftalen med dig eller opfylde aftaler med Mofibos leverandører og samarbejdspartnere eller på anden måde i henhold til de i denne Privatlivspolitik anførte formål. Dette kan være tilfældet, når vi giver oplysninger til f.eks. din bank for at bevise compliance og afklare misforståelser, osv.
10.2.
Mofibo kan også videregive dine personoplysninger til tredjemand med henblik på at kunne sende dig tilpasset reklame og markedsføringsmateriale og undgå at sende dig irrelevant reklame eller andre typer af irrelevant markedsføring, for at måle vores digitale markedsførings succes og gennemtrængningskraft og til andre markedsføringsformål. Det er tilfældet når Mofibo anvender remarketing-funktioner og rapportering i Google Analytics om visninger, interesser og demografi, uploader målgrupper til f.eks. Facebook og Google og når vi oplyser vores samarbejdspartnere, såsom Facebook og Google, at et bestemt markedsføringsinitiativ genererede en ny specifik kunde eller et antal nye kunder.
10.3.
Mofibo må også videregive personoplysninger til virksomheder, der behandler personoplysninger på vores vegne, f.eks. vores IT-leverandører, leverandører af kundeydelser og tilknyttede virksomheder. Hvis personoplysninger videregives til virksomheder, der behandler oplysninger på vegne af Mofibo, skal Mofibo indgå databehandleraftaler med disse parter for at opretholde et højt sikkerhedsniveau for dine personoplysninger.
10.4.
Personoplysninger kan også om nødvendigt videregives for at leve op til lovkrav eller myndighedskrav, for at varetage Mofibos retlige interesser eller for at opdage, forebygge eller være opmærksom på svindel og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.
10.5.
Som en international virksomhed kan vi opbevare dine personoplysninger i EU eller EØS eller i andre områder. Når dine personoplysninger overføres mellem forskellige lande, gennemføres overførelsen til de tidligere beskrevne kategorier af modtagere og med de formål, der er anført i denne Privatlivspolitik. Hvis dine personoplysninger overføres til eller opbevares i et land uden for EU/EØS, vil der blive truffet særlige sikkerhedsforanstaltninger, idet vi bl.a. vil sørge for, at en sådan overførsel sker i overensstemmelse med nærværende privatlivspolitik og gældende databeskyttelseslovgivning, for eksempel ved brug af dataoverførselsaftaler, der indeholder EU’s standardkontraktbestemmelser for overførsel af data, som er godkendt af EU-Kommissionen og er tilgængelige på Kommissionens hjemmeside https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

11. LINKS TIL EKSTERNE WEBSTEDER

11.1.
Oplysninger fra Mofibo kan indeholde links til andre websteder, der ikke er kontrolleret eller ejet af Mofibo. Mofibo er ikke ansvarlig for behandlingen af personoplysninger på disse websteder. Mofibo opfordrer dig til at undersøge sådanne websteders fremgangsmåde til behandling af personoplysninger.

12. ÆNDRINGER I MOFIBOS PRIVATLIVSPOLITIK

12.1.
Denne privatlivspolitik kan til enhver tid ændres. Hvis Mofibo foretager væsentlige ændringer i privatlivspolitikken, vil Mofibo underrette dig pr. e-mail, sms eller gennem Tjenesten, inden ændringerne træder i kraft. Den seneste version af privatlivspolitikken offentliggøres desuden på Mofibos hjemmeside. Hvis en ændring kræver dit samtykke, vil Mofibo anmode om nyt samtykke fra dig. Vi opfordrer til, at du regelmæssigt læser privatlivspolitikken, så du er opdateret om vores fremgangsmåder på området for behandling af personoplysninger.

13. DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL EU/EØS-RET

13.1.
Hvis du er bosiddende i EU/EØS, eller hvis dine personoplysninger i øvrigt behandles af en Mofibo-enhed inden for EU/EØS har du følgende rettigheder (udover at trække dit samtykke tilbage):
 • Indsigtsret: Du har ret til at spørge os om, hvorvidt vi har personoplysninger om dig, og i så fald at bede om at få oplyst hvilke personoplysninger, vi har og hvorfor og hvordan vi behandler dem.
 • Til berigtigelse: Vi er forpligtet til på anmodning at rette ukorrekte personoplysninger eller færdiggøre ufuldstændige personoplysninger.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): Vi er under nogle omstændigheder forpligtet til at slette dine personoplysninger, hvis du anmoder derom.
 • Retten til begrænsning af behandling: Vi er under nogle omstændigheder forpligtet til at begrænse brugen af dine personoplysninger, hvis du anmoder derom. I sådanne tilfælde kan vi kun anvende oplysningerne til visse begrænsede lovbestemte formål.
 • Retten til dataportabilitet: Du kan under visse omstændigheder have ret til at modtage dine personoplysninger, hvortil vi har adgang, i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format, og med rettighed til at overføre disse oplysninger til andre enheder.
 • Retten til at gøre indsigelse: Du kan i nogle tilfælde gøre indsigelse mod anvendelsen af dine personoplysninger. Vi kan i så fald blive pålagt at ophøre med anvendelsen af personoplysningerne. Et eksempel på en sådan situation er, hvis personoplysningerne anvendes til markedsførings- og profileringsformål.
13.2.
Bemærk, at nogle af ovenstående rettigheder kun kan udøves i bestemte situationer, f.eks. retten til dataportabilitet, som kun er gældende når behandlingen udføres, fordi den er nødvendig for at opfylde en kontrakt eller på basis af samtykke, og hvis behandlingen foretages elektronisk og retten til at få oplysninger slettet, som kun er gældende, hvis oplysningerne behandles baseret på en afvejning af interesse eller samtykke. Hvis du har spørgsmål til, hvordan Mofibo behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at påberåbe dig en ret eller få mere at vide om dine rettigheder, kan du kontakte os via:
13.3.
Hvis du ikke ønsker, at Mofibo skal behandle dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, kan du give Mofibo skriftlig meddelelse herom. I alle nyhedsbreve, du modtager, vil du desuden blive informeret om, at du kan fravælge at modtage yderligere nyhedsbreve. Hvad angår push-meddelelser kan du (med de fleste mobiltelefoner og tablets) fravælge modtagelsen af sådanne meddelelser ved at gå ind i enhedens "Indstillinger" og klikke på "Meddelelser" og ændre indstillinger for enkelte eller alle applikationerne på din enhed. Hvad angår cookies, kan du se dine muligheder for at fravælge dem i Mofibos cookie-politik.
13.4.
Du har også adgang til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du er bosiddende i, hvis din arbejdsplads ligger i eller hvis den påståede overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen har fundet sted i Danmark, kan du indsende din klage til Datatillsynet, Borgergade 28, 5.,1300 København K, Danmark.

Sidst opdateret 2. november 2018

Mofibo